Het bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende leden:

  • Mevrouw Vera Fortuin-de Kock (waarnemend voorzitter en secretaris): managementassistente Rots maatwerk BV
  • Mevrouw Carolien van Berge (penningmeester): cliëntbegeleider
  • De heer Dennis van der Horst (algemeen bestuurslid): gediplomeerd dierenverzorger niveau 4, thans student paraveterinair dierenartsassistent aan het Aeres College te Barneveld
  • Mevrouw Paulette Straube-Kooijman (algemeen bestuurslid): conservator Stichting Kasteel Radboud/docent Engels Atlascollege Hoorn

Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt voor haar werkzaamheden derhalve geen vergoeding.

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de diverse activiteiten van de stichting:
de heer Martin Doderer (directeur Stichting Happy Wings / valkenier bij Birdlive).

© Happy Wings - 2024