Organisatie

Doelstelling

Met Stichting Happy Wings willen de valkeniers bezoeken brengen aan ernstig zieke kinderen en volwassen, kinderen en volwassenen met een beperking en senioren, zonder winstoogmerk en gesponsord door ondernemers en donateurs.

Missie

Met Stichting Happy Wings willen de valkeniers op een kleinschalige, persoonlijke en ontspannen manier, kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking met roofvogels in aanraking laten komen, waarbij plezier voor en verrijking van het leven voorop staan.

Visie

Happy Wings wil in de komende periode zich ontwikkelen tot een begrip binnen de zorginstellingen, waarbij zoveel mogelijk mensen met een beperking even hun beperking kunnen vergeten en een onvergetelijke ervaring kunnen opdoen.

Bestuur

Voorzitter: Martin Doderer
Secretaris: Vera Fortuin (nevenfunctie: management assistente Rots maatwerk BV)
Penningmeester: Carolien van Berge (nevenfuncties: conservator Stichting Kasteel Radboud/zakelijk leider Theatergroep Eenhoorn)
Bestuurslid: Paulette Kooijman (nevenfuncties: conservator Stichting Kasteel Radboud/docent Engels Atlascollege Hoorn)

 

Het beloningsbeleid van de Stichting vindt u hier terug.

Contactgegevens

Stichting Happy Wings
Middelweg 18
1488 AL Starnmeer
Info@happywings.nl

ANBI

De stichting Happy Wings is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker. Ons RSIN nummer is 855474361.

Donatie

Wij zijn uiteraard bijzonder blij met uw donaties. U kunt uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0314 6799 01 t.n.v. Stichting Happy Wings o.v.v. 'donatie', dan zorgen wij dat deze donatie een mooie bestemming krijgt.

Beleid

Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van de Stichting Happy Wings vindt u in ons beleidsplan terug.

Verder kunt u kennisnemen van de financiële weergave van onze plannen in de begroting 2019 en 2020.

De resultaten over het jaar 2019 vindt u terug in onze jaarrekening 2019.
 
  
Onze activiteiten in 2019 vindt u terug in ons activiteitenverslag.

De statuten van Stichting Happy Wings kunt u hier inzien, en de later uitgevoerde statutenwijziging hier.


Vorige pagina: Sponsoracties
Volgende pagina: Impressie activiteiten