Aliette van den Bent - Zorgcirkel

,,Martin heeft een gave om mensen op een bijzondere manier in contact te brengen met de dieren. We hebben al meerdere keren een bezoek gehad van hem Het haalt ouderen uit hun isolement als ze Karel de gier op hun rolstoel krijgen.” Aldus Aliette van den Bent, activiteitenbegeleidster van Zorgcirkel.  Van den Bent heeft al meerdere keren een bezoek van Martin gehad: ,,We hebben verschillende doelgroepen in huis. Als Martin komt, zit de gemeenschappelijke ruimte vol. Ik vind het heel knap dat hij met alle aanwezigen kan communiceren. Of iemand nu afasie heeft, lichte of zware dementie heeft, het maakt niet uit, met zijn vogels weet hij de juiste snaar te treffen.

Gedurende het bezoek laat hij diverse uilen zien. Het mooie is dat hij een prachtig getekend steenuiltje bij zich kan hebben, maar ook een grote oehoe. Je ziet dat de dieren volstrekt zichzelf zijn, ze doen geen kunstjes. De dieren lopen tussen de mensen door, gaan op tafel zitten. Sommige vogels reageren op het kleinste geluid, dan moeten de deuren dicht en moet iedereen stil zijn. Het bijzondere is dat hem dat ook altijd lukt. De grote uilen vliegen vaak dwars door de zaal in verschillende rondjes.” Personeelsleden nemen vaak vrij om met de kinderen aanwezig te zijn. Die worden ook ingezet. Veel dieren gaan ook bij de cliënten op schoot zitten, op de arm of op de rolstoel of rollator. Cliënten met een beperkte visus krijgen bijvoorbeeld een uil op een handschoen. Iedereen krijgt persoonlijke aandacht. Inmiddels is Martin al een keer of vijf op bezoek geweest. Cliënten blijven ook over zijn bezoek praten. Als er een veertje valt wordt dat in een boek of agenda gestopt. Van den Bent: ,,Hij heeft zelfs een keer een uilskuiken mee genomen in een mandje, wat ontzettend schattig was. De natuur raakt de mensen: veel van onze cliënten hebben normaal in het leven gestaan, er zitten heel wat burgers en buitenlui bij. Maar wanneer zie je nu een uil in het echt? Die hoor je wel. Sommige cliënten hebben wel weer mooie verhalen over uilenkasten die ze op hun boerderij hebben gehad en de uilen die zich op zolder nestelden en op muizenjacht gingen.”

 


Vorige pagina: Ambassadeurs
Volgende pagina: Toinny Lukken